امتیازدهی به این مطلب

امروزه فناوری IT با نفوذ در کسب و کارها به جزء جدانشدنی مبدل شده که نیازمند توجه ویژه مسئولین مجموعه ها می باشد. باتوجه به گستردگی این علم و رشد روزافزون آن در ابعاد مختلف کسب و کارها، انجام مشاوره با متخصصین امر کمک شایانی به بهبود فعالیت ها و تصمیم گیری های صحیح و دانش بنیان خواهد کرد و رسیدن به اهداف ذیل را ساده تر می نماید:

  • جلوگیری از دوباره کاری ها و انجام کارهای بیهوده، درنتیجه پایین آمدن هزینه ها

  • استفاده از تکنولوژی های بروز و درنتیجه کارآمدتر شدن کسب و کار

  • تامین امنیت فضای سایبری و درنتیجه امن ماندن اطلاعات کسب و کار

  • تعیین بستر نرم افزاری و سخت افزاری مناسب

  • مهمتر از همه موارد ذکر شده، تدوین یک خط مشی مناسب در بخش IT و درنتیجه رسیدن به یک روال کاری مطمئن، سریع و جوابگو