امتیازدهی به این مطلب

همکاری ما محدود به صنف خاصی نیست. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان استفاده از سرویسها را دارند. بعنوان مثال مدیری که وقت یا اطلاعات کافی از علوم IT را ندارد بوسیله مشاوره با کارشناسان ما می تواند تصمیمات درست را در محل کسب و کار خود اتخاذ نماید. یا یک شرکت نرم افزاری قرار است یک پروژه را در محل خود برنامه نویسی کند و نیاز به مقدمات کار از جمله “استخدام برنامه نویس”، “مدیریت پروژه”، “مدیریت Taskها” و … یا حتی آموزش این موارد را دارد. مهم نیست که شرکت کامپیوتری داشته باشید یا غیرکامپیوتری، همه می توانند از خدمات مشاوره و اجرایی ما بهره مند گردند.