امتیازدهی به این مطلب

گروه تخصصی مشاورین ئاروین تِک معتقد است مجموعه هایی که امور آنها به IT وابسته است حق برخورداری از امکانسنجی اصولی و بهینه از تکنولوژی را دارند. گروه ما حامی اشخاص حقیقی و سازمان ها و شرکت ها در تمامی امور مربوط به IT، از جمله مشاوره خرید سخت افزار و نرم افزار، ارزشیابی و انتخاب پیمانکار ایشان، امنیت داده ها، انتخاب کارمندان بخش IT و … می باشد.